Privacy Reglement

De Slangenborg ontvangt van campinggasten beperkte persoonsgegevens te weten: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedata en e-mailadres. De wijze van ontvangst kan zijn per e-mail, telefonisch of mondeling.

Wij gebruiken genoemde gegevens in ons boekingsprogramma en voor de facturen. Campinggasten ontvangen altijd een kopie van gemaakte boeking en factuur.

Op grond van de wetgeving zijn wij verplicht de op de facturen vermelde persoonsgegevens minstens 7 jaar te bewaren, aangezien de belastingdienst ons een bewaarplicht oplegt. Het wissen van persoonsgegevens die wij voor de belastingdienst moeten bewaren kan dus pas na 7 jaar, indien campinggasten daartoe bij ons een verzoek indienen.

Indien campinggasten ons via e-mail of op andere wijze persoonsgegevens verstrekken wordt men geacht ons toestemming te hebben gegeven ter bewaring en verwerking.

Indien trackers of hackers persoonsgegevens van onze website of onze computer halen, is dit niet door ons gewild. Wij zullen dan bij de politie aangifte doen van diefstal van persoonsgegevens. Om diefstal van gegevens te voorkomen hebben wij onze website met een slotje voorzien en gebruiken een antispamfilter.

In zake foto’s kunnen wij melden dat wanneer campinggasten zelf gemaakte foto’s van de camping en of van zich zelf publiceren op het internet via oa. Facebook of via Google of aan ons verstrekken voor publicatie verleent men toestemming tot het publiceren ervan.