Reglement

Het terrein is gericht op rustzoekers en natuurliefhebbers. Met de meeste bepalingen zult u niet te maken krijgen en andere zijn in principe vanzelfsprekend en logisch. Indien nodig, hopen we dat onze spelregels helpen voor duidelijkheid en daarmee bijdragen aan een prettig, ontspannen en onbezorgd verblijf.

Kamperen: Wij willen onze gasten veel privacy en rust bieden en verhuren daarom maximaal 14 bijzondere kampeerplaatsen per nacht. Op dit terrein geldt dat vooraf reserveren moet. De maximaal aaneengesloten verblijfsduur op ons natuurkampeerterrein bedraagt 28 overnachtingen. Kampeermiddelen mogen ’s nachts niet onbewoond achtergelaten worden. U kampeert op ons terrein altijd op eigen risico.

14+: Op dit terrein geldt voor kampeerders een minimum leeftijd van 14 jaar. Voor jongeren van 14 jaar tot 21 jaar geldt altijd dat zij onder begeleiding moeten zijn van een ouder (+21).

Beheerder: De beheerder is dagelijks op het terrein aanwezig van 9.00 tot 10.00 uur. Wanneer u (op andere tijden) vragen heeft is de eigenaar altijd telefonisch bereikbaar op tel: 06 21 31 65 66.

Bezoekers: Bezoekers (max 2 per plaats)  zijn toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur mits vooraf melding bij beheerder is gedaan.

Honden: Honden zijn slecht beperkt toegestaan, toestemming van de beheerder is altijd nodig. Honden mogen niet loslopen en niet worden uitgelaten op het kampeerterrein. Als het dier toch zijn behoefte doet op camping, dient de eigenaar van het dier dit zelf op te ruimen. Honden mogen geen overlast veroorzaken voor de andere gebruikers van de camping en het is niet toegestaan om honden alleen achter te laten in de auto, caravan of tent. Als honden teveel blaffen en daarmee overlast veroorzaken zien wij ons gerechtigd gasten te vragen om het terrein te verlaten.

Rust en stilte: Van de kampeerder en eventuele bezoekers wordt verwacht zij rustig kamperen en de natuur respecteren. Tussen 22.00 en 08.00 uur mag geen muziek worden gemaakt en niet luid worden gesproken, noch op ander wijze lawaai worden gemaakt.

Terrein: De bomen en struiken op het terrein zijn ons meest kostbare bezit. Om schade te voorkomen is het dan ook niet toegestaan om was- en/of scheerlijnen te bevestigen aan bomen of struiken, dit geldt ook voor hangmatten. Ook het beklimmen van bomen en het bouwen van (boom) hutten in het bos is niet toegestaan. Verder is het verboden om vervuild water op de grond te gieten, de kampeerder is verplicht het gebruikte water in de hiervoor bestemde voorziening te storten.

Sanitair: Roken in de toiletgebouwen is niet toegestaan. U kunt uw telefoon en accu’s opladen (op eigen risico) in de daarvoor bestemde kastjes bij het toiletgebouw. De toiletten en douches worden dagelijks schoongemaakt, u wordt verzocht de toiletten, wastafels en wasbakken na gebruik schoon achter te laten.

Afval: Voor op het terrein staan drie containers (glas, papier, restafval) waar u uw afval in kwijt kunt. Restafval moet in een plastic zak worden aangeboden. Groot afval (kapotte tuinstoelen, laarzen, e.d.) s.v.p. niet in de container maar meenemen naar huis!

Vuur: De kampeerder dient uiterst voorzichtig te zijn met vuur, lucifers, rookwaren e.d., kampvuren is sinds een aantal jaren van gemeentewege verboden. Een barbeque is alleen toegestaan na overleg en altijd onder toezicht. Verlaat een vuur (kookstel/bbq) niet voordat het is uitgebrand of gedoofd. In geval van brand vragen wij u direct de beheerder te waarschuwen. Brandblusapparaten en EHBO doos staan voor iedereen ter beschikking (toiletgebouw).

Auto’s: Bij aankomst en vertrek mag u de auto even bij uw kampeerplaats plaatsen voor “laden en lossen“, na uitpakken gaarne op de parkeerplaats zetten. Het natuurterrein heeft een eigen parkeerterrein na binnenkomst 1e pad links. Binnen de grenzen van het kampeerterrein geldt een snelheidsgrens van max. 10 km per uur. Ook eventuele bezoekers moeten hun auto op het parkeerterrein zetten.

Kampeerbusje: Wij hanteren wij de regel dat kampeerbusjes gebruikt worden als ware het een caravan. Het heen en weer rijden over het kampeerveld wordt daarmee beperkt (maximaal 1x heen en 1x terug) wat nodig is om de rust, stilte en veiligheid op het terrein te waarborgen. Wij hebben 2 plekken die geschikt zijn voor kampeerbusjes.

Campers: De echte Campers zijn doorgaans te lang, te hoog en te zwaar voor het terrein, Zij zijn NIET toegestaan.

Veiligheid: De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen. De beheerder/eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van eigendommen van kampeerder. Wanneer er verdachte personen op het terrein zijn vragen wij u dit onmiddellijk te melden bij de beheerder. De beheerder is verantwoordelijk voor de goede orde van het kampeerterrein en heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van het reglement en, indien nodig, rustverstoorders te verwijderen.

Aansprakelijkheid: De beheerder/eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van persoonlijk letsel of materiele schade, ontstaan tijdens het verblijf op het terrein. Bij overtreding van één van de hierboven genoemde regels heeft de beheerder/eigenaar het recht u de verdere toegang tot het terrein te ontzeggen. De beheerder/eigenaar blijft altijd rechthebbende op het terrein en beslist in situaties waarin het reglement niet voorziet.